Kokemuksellinen markkinointi on paljon muutakin kuin tapahtumamarkkinointia

Posted by Roof on 23.11.2018 9:28:53

Uponor_vuosijuhla_kokemuksellinen_markkinointi

Informaatioähky, digihiki, tietotulva...elämme aikakautta, jolloin informaatiota tuutataan joka tuutista jopa kyllästymiseen asti. Markkinointi on muuttanut muotoaan ja erottautuminen on entistä vaikeampaa. Kyse ei ole enää siitä, kenellä on paras tuote tai palvelu, vaan siitä, kuka jättää asiakkaalle parhaimman muistijäljen. Tässä kohtaa estradille astuu kokemuksellinen markkinointi, jonka tavoitteena on aktivoida asiakkaan kaikki aistit ainutlaatuisten kokemuksien avulla.

Kokemuksellinen markkinointi jättää vahvan muistijäljen

Miten muistijälki oikein jätetään? Siihen ei ole yhtä ainoaa vastausta, sillä jokainen kokee ja aistii ympäristöään omalla tavallaan. Fakta kuitenkin on, että mitä useampi aisti pystytään aktivoimaan kekseliäällä tavalla, sitä vahvempi muistijälki jää.

Kun perinteinen markkinointi yleensä pyrkii puhuttelemaan etenkin näkö- ja kuuloaistia, tähtää kokemuksellinen markkinointi tarjoamaan kohdeasiakkaalleen kokonaisvaltaisen elämyksen, joka aktivoi näkö- ja kuuloaistien lisäksi myös haju-, maku- ja tuntoaistit. Kun asiakas pääsee konkreettisesti testaamaan esimerkiksi uutuusjugurtin maun, tuoksun ja koostumuksen elämyksellisessä ympäristössä, jää siitä voimakas muistijälki. Omakohtaisen kokemisen kautta rakennetaan tuotteeseen ja brändiin liittyviä muistijälkiä, jotka vahvistavat asiakkaan yhteyttä brändiin ja auttaa häntä valitsemaan juuri sinun tuotteesi tai palvelusi.

Kokemuksellisessa markkinoinnissa lähdetään liikkeelle asiakkaan toiveista, tarpeista ja tuntemuksista. Ydinkysymyksenä on, millaisen kokemuksen yritys haluaa asiakkaassaan herättää. Se voi olla esimerkiksi kokonaisvaltainen wow-elämys, ihon meneminen kananlihalle tai liikuttumisen tunne. Ideana on tuottaa asiakaskokemuksia, joiden kautta yrityksen brändin lupaus lunastuu ja brändi herää eloon.

Lataa kokemuksellisen markkinoinnin opas

Yllätyksellisiä ja kokonaisvaltaisia kokemuksia – myös henkilöstölle

Kokemuksellinen markkinointi mielletään usein samaksi asiaksi kuin tapahtumamarkkinointi ja -tuotanto, mutta todellisuudessa se on paljon muutakin. Tapahtumamarkkinointi on toki osa kokemuksellista markkinointia, mutta lisäksi se pitää sisällään brändikokemusten luomisen monissa eri muodoissa, digitaalisessa tai fyysisessä.

Oleellista kokemuksellisessa markkinoinnissa on se, että sen avulla luodaan jotain uutta ja yllätyksellistä. Esimerkkinä voidaan käyttää Uponorin henkilöstölle järjestettyä 100-vuotisjuhlaa. Yksinkertaisimmillaan juhla olisi voitu järjestää hankkimalla juhlatila, tarjoilut ja esiintyjä ilman sen suurempaa taustatutkimusta. Uponorin tapauksessa vuosijuhlatilaisuutta varten kuitenkin tehtiin perusteellinen taustatyö haastattelemalla yrityksen työntekijöitä. Haastattelujen avulla saatiin arvokasta tietoa siitä, miten työntekijät tuntevat yrityksensä historiaa ja mitä odotuksia heillä on vuosijuhlalle. Saatujen tietojen ja toiveiden perusteella rakennettiin kokonaisuus, jossa tuotiin esille Uponorin 100-vuotiasta historiaa huumorin ja eri vuosikymmenille sopivien viihde-esitysten muodossa. Tilaisuudessa käytettiin elementteinä Uponorin omia tuotteita, kuten sisäänkäyntinä toiminutta suurta ainutlaatuista kerrosrakenteista putkea. Näin luotiin henkilöstötilaisuus, joka tarjosi yllätyksiä ja puhutti yhtäaikaisesti kokijan montaa aistia.

Kun brändilupauksen lunastaminen ja brändikokemuksen luominen aloitetaan henkilökunnasta, saadaan yrityksen brändiviestiä vietyä innolla sisältä ulospäin ja näin lunastettua brändilupaus myös asiakkaissa.

Jaettu brändikokemus luo lisäarvoa

Jatketaanpa vielä Uponor-esimerkkiä. Hyvin järjestetyissä vuosijuhlissa käyminen on kokemus jo itsessään, mutta kun vuosijuhlan kokee hyvien kollegoiden seurassa, nousee kokemus täysin uudelle tasolle. On eri asia fiilistellä kokemusta suuremmalla joukolla kuin itsekseen.

Kokemuksellisen markkinoinnin ideana onkin tuottaa jaettuja kokemuksia, jotka puhuttavat, inspiroivat ja luovat parhaimmillaan brändiheimolaisuutta. Kun kokemus on jaettu samanhenkisten ihmisten kanssa, se tuottaa entistä suurempaa lisäarvoa kokijalleen. Sana onnistuneesta jaetusta kokemuksesta kiirii nopeasti tuottaen täten lisäarvoa toteuttavalle taholle.

Selkeillä tavoitteilla ja ammattitaidolla rakennetaan kokemuksia, jotka jäävät mieleen

Without a goal, you can’t score.

Jotta onnistuneen brändikokemuksen luomisessa voidaan onnistua parhaimmalla mahdollisella tavalla, pitää yrityksen maali olla tiedossa. Kun tiedetään, millaisen kokemuksen yritys haluaa asiakkaassaan saada aikaiseksi, ja mitä yritys tuottamallaan kokemuksella tavoittelee, osataan potkaista kohti maalia. Tällä tavoin onnistutaan toteuttamaan yrityksen brändin näköinen kokemus, jonka sanoma välittyy asiakkaalle.

Onnistunut asiakkaan kokema kokemus on kuin iso palapeli, joka koostuu monesta eri palasesta.
Esimerkiksi isossa yritystilaisuudessa kokemuksellisuus alkaa jo kutsusta ja jatkaa ilmentymistään itse tapahtumassa, sen ohjelmassa, viihdetarjonnassa, tarjoiluissa ja jälkimarkkinoinnissa. Kun kaikki palapelin palaset ovat kohdallaan, pystytään tuottamaan unohtumattomia kokemuksia.

Kokemuksellinen markkinointi ja brändikokemukset tarjoavat uniikin ja varsin tehokkaan tavan rakentaa brändimielikuvia, lisätä kaupallisuutta ja sitouttaa asiakkaita yrityksesi brändiin. Me ROOF Productionsilla tarjoamme yrityksellesi kokemuksellista markkinointia ja brändikokemuksia, joissa palapelin jokainen pala loksahtaa paikoilleen.

Lue maksuttomasta oppaastamme lisää siitä, miten voit sitouttaa asiakkaitasi kokemuksellisen markkinoinnin keinoin:

Kokemuksellisen markkinoinnin trendit - Roof Productions

 

Lue lisää:

Huomioi nämä kolme kokemuksellisen markkinoinnin trendiä ja onnistu sitouttamaan asiakkaasi
Uponor 100-vuotisjuhla
Comptel Nexterday North -seminaari
Salesforce Basecamp Helsinki 2018 -tapahtuma

 

Topics: kokemuksellinen markkinointi